Persondata

Den 25. maj 2018 trådte EU’s Persondataforordning i kraft, hvilket overordnet betyder skærpede regler om indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data. Derfor har jeg skrevet en masse ting herunder. Men kort fortalt er jeg ligeglad med at indsamle data om folk jeg fotograferer. Men her er det:

Når du bruger min hjemmeside, indsamles følgende personoplysninger:

For at kunne videreudvikle og forbedre mine hjemmesider fører jeg statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende at se hvilke sider mine brugere anvender mest.

habithacker.dk anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem.

Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på habithacker.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Jes Roger Petersen ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på habithacker.dk.

Jes Roger Petersen bruger kun data leveret af kunden og ikke tredjepart.

Jes Roger Petersen indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse og navn) for at levere den ydelse, som er aftalt.

Hvilke typer personoplysninger behandler jeg: Navn, adresse, telefon nummer, mail og IP adresse.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.